Ås Archive

Gøy på online kasino

Når du skal ha det morsomt på nett, er det knapt nok noe som slår pengespill i et kasino for nett eller mobil. I dag finnes det nesten uendelig med tilbud i dette markedet, sånn at det

Travspill – nå også på kasino

Ås har som senter for utdanninger relatert til husdyrbruk og -avl alltid hatt et nært forhold til hestesport, deriblant trav og galopp. Mange med tilknytning til Ås har hatt en forkjærlighet for å spille hest, og nå

Kommunal og interkommunal nyskaping

Ås er en kommune som satser på å ha god kvalitet og tilgjengelighet i de kommunale tjenestene. I noen tilfeller har det også vist seg formålstjenlig å samarbeide med andre kommuner for å levere enda bedre tjenester.

Ås – tettsted og kommune

Ås er en kommune sør i Akershus fylke, i den delen av landet som fra gammelt av kalles Follo. Andre kommuner i nærheten er Ski, Oppegård, Vestby og Frogn, og det er heller ikke så langt til

Christian Magnus Falsen – den store sønn av Ås

Det er kanskje ikke så mange som vet at den aller mest kjente av grunnlovsfedrene våre, selveste Christian Magnus Falsen, var fra Ås. Han var nemlig sorenskriver i Follo, og det var gården hans som senere ble

Studier ved Ås

Selv om Landbrukshøyskolen ikke lenger er Landbrukshøyskolen, men har blitt til NMBU, er det fortsatt sivilagronom som er den mest kjente utdanningen ved skolen. Du kan bli sivilagronom innen plantevitenskap eller innen husdyr. Å være sivilagronom innen

Innovasjon på Ås

Nye campus Ås har blitt et sentrum for innovasjon, og enda bedre skal det visstnok bli. NMBU TTO (Technology Transfer Office) er et nytt selskap som skal drive med innovasjon og skape flere innovative forbindelser og mer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ås har i mange, mange år først og fremst vært kjent som stedet der Landbrukshøyskolen ligger. Norges høyere landbruksskole så dagens lys allerede i 1859, som en av de aller første institusjonene for høyere utdanning her i