Innovasjon på Ås

Nye campus Ås har blitt et sentrum for innovasjon, og enda bedre skal det visstnok bli. NMBU TTO (Technology Transfer Office) er et nytt selskap som skal drive med innovasjon og skape flere innovative forbindelser og mer kommersiell tenkning blant forskerne på Ås. Det er samlokalisert med Inkubator Ås, som selvfølgelig driver med å få frem nye bedrifter som benytter seg av kunnskap, kompetanse og teknologi som er utviklet ved Norge miljø- og biovitenskapelige universitet. Start NMBU ligger også på samme sted.

Det er målsettingen atNMBU både forskere, studenter, administrative ledere og utenforstående skal spille diverse roller for å bidra til innovativ kreativitet gjennom NMBU TTO. Det viktigste av alt er selvfølgelig at næringslivet, grunderne og investorene kommer med. Disse gruppene har kompetanse på å lage en kommersielt levedyktig forretningsvirksomhet ut av ingenting, noe de fleste forskere nødvendigvis vet fint lite om. På senteret kan forskere og andre få råd og tips om hvordan de kan bidra i prosessen med å etablere eller utvikle en bedrift, og de får også tilgang på lokaler, kontorer og kontakt med forskjellige statlige organer som deler ut penger til lovende nyskapning (som Etablerertjenesten og Innovasjon Norge). Poenget er at dette skal bli et kreativt og dynamisk miljø på en ellers noe konservativ og endringsresistent campus.

Innovasjonsstrategien til NMBU går ut på å skaffe ny kompetanse og nye ideer med utgangspunkt i vitenskap og forskning, som senere kan utvikles til å kunne tjene penger og gi arbeid. Det er også et mål at denne virksomheten skal være samfunnsbevisst og gi bedre tjenester og bedre miljø. Både forskning og kommersialisering skal være til samfunnets beste. Hovedområdene det satses på er samarbeid med ulike sektorer, kommersialisering og utvikling av en mer innovasjonsorientert kultur der det å tjene penger blir vektlagt minst like mye som bare å finne ny kunnskap.