Kommunal og interkommunal nyskaping

Ås er en kommune som satser på å ha god kvalitet og tilgjengelighet i de kommunale tjenestene. I noen tilfeller har det også vist seg formålstjenlig å samarbeide med andre kommuner for å levere enda bedre tjenester. For eksempel har Ås gått sammen med Frogn kommune, Nesodden kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Vestby kommune for å få til et nytt landbrukskontor, som ble etablert i 2014.

Dette er et felles samarbeid på det administrative plan, rotfestet i kommuneloven og avtaleverket, og Ås har med sine sterke landbrukstradisjoner blitt valgt som vertskommune for det felles kontoret. Dette betyr i praksis at kontoret ligger i Ås sentrum, nær Nygårdskrysset. Oppgavene til kontoret handler selvfølgelig mye om tilskudd og subsidier, men også andre ting som oppfølging av lovverk, planer for jord- og skogbrukdownload (56) og innspill i diverse prosesser som angår planer mer generelt, regulering, vannforsyning og så videre. Viltforvaltningen for Ås er imidlertid flyttet til Vestby.

Ås kommune har også utmerket seg som en foregangskommune innenfor sang og musikk. Fra 2015 er kommunen med i et prosjekt som heter Krafttak for sang, også kjent som KFS, og har blitt utpekt som en pilotkommune for dette prosjektet. KFS er en plattform som ulike aktører som holder på med sang kan bruke for å samhandle og dra i gang nye aksjoner. Det drives av et utall organisasjoner og institusjoner, med samarbeid både med offentlige og private aktører. Poenget er at det skal bli mer sang i Norge, mer sangglede, mer kunstnerisk spontanitet og en kultivering av befolkningen.

Sang har så mange positive sider at det er vanskelig å sette seg mot et slikt prosjekt, selv om det selvfølgelig koster en del penger. Da må det imidlertid huskes at sang både kan ha positive resultater for det sosiale liv, integrasjon av fremmede og samtidig også ha en helsebringende effekt.