Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ås har i mange, mange år først og fremst vært kjent som stedet der Landbrukshøyskolen ligger. Norges høyere landbruksskole så dagens lys allerede i 1859, som en av de aller første institusjonene for høyere utdanning her i landet. Faktisk var det bare Universitetet i Oslo og Krigsskolen (eller Den frie matematiske skole, som det den gang het) som var tidligere ute.

Nesten helt fra starten av ble det lagt vekt på andre fag enn bare det rent agrare, og professoratet i økonomi ved Ås vamaxresdefaultr det andre som ble etablert her i landet. Det var jo ikke så rart, siden landbruket den gangen utgjorde en veldig stor del av norsk økonomi. Et annet satsingsområde har historisk vært skjæringspunktet mellom landbruk, juss, økonomi og offentlig planlegging, med særlig vekt på det som kalles arealforvaltning og jordskifte. Innenfor landskapsarkitektur var Ås faktisk først ute i hele Europa, med en innovativ utdanning som kom på programmet i 1919, like etter første verdenskrig. Det er også en avdeling for matematiske fag og teknologi som utdanner sivilingeniør og realister innen forskjellige studieretninger.

Landbrukshøyskolen ble offisielt høyskole i 1897 og universitet i 2005. Før 2005 var navnet Norges Landbrukshøyskole, eller NLH, navnet som mange fortsatt bruker den dag i dag. Det riktige navnet nå er imidlertid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, etter at det en periode var Universitet for miljø og biovitenskaplige fag. Navneskiftet fra UMB til NMBU kom i 2014, da Landbrukshøyskolen ble slått sammen med Norges Veterinærhøyskole.

I dag ligger NMBU fortsatt i Ås, selv om det nå også er en campus i Oslo, det vil si den gamle Veterinærhøyskolen. Fra 2019 vil alle studiene samlokaliseres til Ås, til ett imponerende miljø for studier av biovitenskapene og landbruket. Universitetet har nå over 5000 studenter og godt over 1 000 ansatte, og regnes som et av de ledende på sitt felt i Nord-Europa.