Unngå stress i eksamensperioden

For mange studenter er eksamensperioder preget av stress og strenge tidsfrister. Det er lett å bli helt oppslukt av fokuset på eksamen, det kan faktisk være nyttig å gjøre noe helt annet en stund. Med mange flotte sportsbetting kampanjer kan noe spill på odds være en mulighet å tenke på noe helt annet en stund.

Opplevelse av stress

For alle mennesker er stress en unik opplevelse, det som noen mennesker synes er komfortabelt kan være ekstremt stressende for andre. I en eksamensperiode vil noen studenter oppleve at de utelukkende blir mer skjerpet og jobber målbevisst og fokusert frem mot eksamen. Etter devisen at alt godt arbeid gjøres i siste sekund vil denne type studenter som ikke opplever eksamensperioden som stressende ofte levere best rett før eksamen. Samtidig er det for mange andre svært stressende med eksamen og det kan være lett å la stressen ta overhånden.

Stress og press

En viktig forskjell er den mellom stress og press. Stress er noe negativt som hindrer oss i å prestere optimalt, det bidrar negativt til prestasjoner. Press på den andre siden kan være noe positivt så lenge som du opplever at du har kontroll over situasjonen og følelsen av press tar overhånden. Det er viktig å vite hvor ens egen grense mellom press og stress går, slik at det er mulig å balansere mellom en sunn følelse av press og unngåelse av den destruktive følelsen av stress.

Ulike typer av eksamener

Det finnes selvfølgelig en rekke ulike typer eksamener og ulike studenter vil reagere ulikt på de. For noen er en hjemmeeksamen over for eksempel 72 timer perfekt, du har tilgang til alle hjelpemiddel som er tillatt og kan styre tiden din som du selv ønsker. Ofte er det på denne type av eksamen i tillegg mulig å skrive oppgaven sammen med andre som kan gjøre det enklere ved å dele følelse av press sammen med oppgavene. Samtidig kan denne type av hjemmeeksamen være svært stressende for andre studenter, som får en følelse av at tiden ikke strekker til.

Tradisjonelle skoleeksamener der ingen eller få hjelpemidler er tillatt er kanskje den type eksamen som de fleste forbinder med stress da du både må studere i forkant og kan oppleve mye stress i løpet av selve eksamen. Foran en slik eksamen vil de fleste oppleve noen følelser av å ha studert for lite, det finnes alltid noe du ikke har lest. I løpet av selve eksamen vil det være tidsnød eller følelsen av å plutselig ha glemt noe helt innlysende som kan stresse.

Håndtere stress

Hvordan man best håndterer stress er individuelt og det er ikke mulig å gi en helt konkret løsning som vil passe for alle i alle situasjoner. Et hovedpoeng kan dog være å prøve å redusere følelser av manglende kontroll. Det å sette seg klare og tydelige mål kan være nyttig. For eksempel i forkant av en tradisjonell skoleeksamen kan det være greit å sette seg et mål i form av for eksempel hvor mange timer du skal lese eller hvilket resultat du skal oppnå på en prøveeksamen. På den måten kan du også bli “ferdig” i forkant av en eksamen og roe ned med god samvittighet istedenfor å lese helt inn i det siste uten noe konkret mål.

Det finnes i tillegg fysiske teknikker for reduksjon av stress i form av for eksempel yoga eller ulike øvelser inspirert av mindfulness. Her er det viktig å prøve seg frem og se hvilke øvelser som fungerer spesifikt for deg, slik at det ikke bare blir et forsøk å undertrykke følelser av stress, da kan det virke mot sin hensikt.