Ås – tettsted og kommune

Ås er en kommune sør i Akershus fylke, i den delen av landet som fra gammelt av kalles Follo. Andre kommuner i nærheten er Ski, Oppegård, Vestby og Frogn, og det er heller ikke så langt til Oslo. Over fylkesgrensen til Østfold ligger Hobøl kommune. Det er selvfølgelig tettstedet Ås som er sentrum i kommunen.

Selv om Ås er mest kjent som hjemstedet til den gamle Landbrukshøyskolen, nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), er det også en del andre interessante ting som er verdKongespeilet_i_Slottsparkent å merke seg ved kommunen. For eksempel ligger Tusenfryd der, som kanskje er den aller mest kjente av alle fornøyelsesparkene her i landet. Det er også andre tettsteder i Ås kommune, som for eksempel Vinterbro, Nordby og Kroer. Men først og fremst er selvfølgelig Ås en jordbrukskommune kjent for store gårder og mye korn i de fine flate åkrene. Det er lite eller ingen industri, så de fleste arbeidsplassene er tilknyttet landbruket eller landbrukshøyskolen.

I historisk perspektiv er Ås også kjent for navnet Nøstvet, som mange kanskje husker vagt fra historietimen. Nøstvet gård i Ås har gitt navnet sitt til en hel kultur med utgangspunkt i ei øks som ble funnet der for over hundre år siden. Øksa var fra eldre steinalder, og den og andre gjenstander fra området har blitt inngående studert av flere arkeologer. Det har blitt vanlig å kalle visse typer steinalderbosettinger for Nøstvet-bo eller Nøstvet-boplasser. I våpenskjoldet til Ås kommune finner man også igjen Nøstvetøksa i form av tre økser som skal representere de tre kirkesognene i kommunen.

Litt mer moderne er Da Vinci-broen, et prosjekt av Vebjørn Sand, også kjent som bror til den kjente regissøren og forfatteren Aune Sand. Da Vinci-broen er over 100 meter lang og ligger over E18, i Nygårdskrysset sentralt i Ås kommune og Akershus fylke.