Studier ved Ås

Selv om Landbrukshøyskolen ikke lenger er Landbrukshøyskolen, men har blitt til NMBU, er det fortsatt sivilagronom som er den mest kjente utdanningen ved skolen. Du kan bli sivilagronom innen plantevitenskap eller innen husdyr.

Å være sivilagronom innen plantevitenskap betyr at man har en utdanning svært godt tilpasset landbruksnæringen, slik at man for eksempel veldig gjerne kan drive egen gård. Det eFodder_Solutionsr imidlertid en utdanning som gir en viss bredde og en kompetanse som går utover vanlig gårdsdrift. Man kan også jobbe innenfor næringsmiddelindustrien, i organisasjonene som ivaretar bønders og småbrukeres interesser og selvfølgelig også i stat, kommune og fylkeskommune. I tillegg er det mulig å videre til en forskerkarriere dersom man tar en doktorgrad eller PhD etterpå.

Som sivilagronom innen plantevitenskap lærer man først og fremst om ulike prosesser som er relatert til landbruk og hvordan man skal dyrke jorda for å få best mulig resultat. Det er også en del undervisning om klimaendringer og hvordan de kan forandre jordbruket i Norge og andre land. Man får også opparbeidet seg kunnskap om for eksempel hagebruk og skjøtting av ulike typer landskap og anlegg.

Dersom man velger å bli sivilagronom innen husdyr, får man et litt annet studieløp. Studiet er imidlertid tilpasset at det er veldig vanlig å ha melkekyr i norsk landbruk, og at det selvfølgelig som regel høstes planter for å fore disse dyrene med. Det sentrale i studiet er imidlertid å lære seg mye om husdyrenes biologi, og å vite hvordan man planlegger melkeproduksjon slik at man kan drive på en kostnadseffektiv måte. Så lærer man også mye om avl, om foring, og om sykdommer som rammer norske husdyr. I tillegg til ku blir det også lagt vekt på noen andre husdyr som hest, gris, høne og geit. Det er noe mindre vekt på sauehold enn det var før.